Varovanje podatkov

Z registracijo na spletni strani IzaQ soglašate, da se vaši osebni podatki uvrstijo v seznam registriranih uporabnikov spletne strani IzaQ in se strinjate, da se jih lahko uporablja na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek registracijskega formularja na spletni strani, skrbno varovali in jih ne bomo posredovali tretji osebi. Uporabljali jih bomo izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, blaga in ostalo potrebno komunikacijo. Prav tako se zavezujemo, da bomo spoštovali eventualno željo uporabnika, da ne prejema brezplačnih ali informativnih sporočil. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov, se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.


Avtorska zaščita

Pisna in oblikovna vsebina teh spletnih strani je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali kot druga oblika intelektualne lastnine. Izjema so citati, kjer so navedeni različni avtorji.
Tekstov, objavljenih na teh spletnih straneh, ni dovoljeno brez dovoljenja prepisovati, prilagojene objavljati in uporabljati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne ali v nekomercionalne namene.
Uporaba imen, naslovov, besednih zvez v zapisani vsebini, koncepta besedila ali delov besedila brez dovoljenja in brez navedbe avtorice je kršitev avtorskih pravic.
Predavanja, delavnice in vsi ostali dogodki so avtorsko delo. Kopiranje vsebine, oblike, poimenovanj in načina predstavljanja so avtorsko delo. Posnemanje, kopiranje in prilagajanje je kršitev avtorskih pravic in je kaznovano.
Za druge namene je možna objava le z navedbo vira in po predhodnem dovoljenju avtorice.

IzaQ je registrirana in zaščitena blagovna znamka Mateje Kunc. Vsaka neavtorizirana uporaba imena ali logotipa je z zakonom prepovedana in kazniva.


Copyright  2007 - 2019